"Kırılgan Devletler 2014: Yerel Gelirlerin Harekete Geçirilmesi” raporu, 25.7.2014

OECD Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü tarafından hazırlanan "Kırılgan Devletler 2014: Yerel Gelirlerin Harekete Geçirilmesi” (Fragile States 2014: Domestic Revenue Mobilisation) başlıklı rapor Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) Başkanı Erik Solheim'ın da katıldığı bir panelle 6 Şubat 2014 tarihinde Paris'te açıklanmıştır.

Rapora aşağıdaki İnternet adresinden erişilmesi mümkündür:

http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf

Raporda ön plana çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir.

- Kırılgan devletlere yapılan yardımlar azalmaktadır. 2018 yılında dünyadaki yoksulların (günde 1,25 Dolar'dan az gelirliler) yarısı kırılgan devletlerde olacaktır.

- Bu devletlerde Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin (BKH) gerçekleştirilmesi konusundaki ilerlemeler, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha yavaştır. Herhangi bir BKH'yi gerçekleştiremeyecek yedi ülkeden altısı kırılgan devlettir.

- Bu olumsuzluklara rağmen kırılgan devletlere yapılan yardım miktarı düşmüştür. 2011 yılında bu devletlere yapılan yardımlar %2,4 oranında azalmış olup, bu eğilimin önümüzdeki dönemde sürmesi beklenmektedir.

- Yurtdışında yaşayan işçilerin gönderdiği gelirler, kırılgan devletlere en büyük sermaye girişini sağlayan kalemdir. Toplam sermaye girişinin %56'sını oluşturan bu kalemi, %29'la kalkınma yardımları ve %15'le doğrudan yabancı yatırımlar izlemektedir. Uluslararası toplum, işçilerin gönderdiği gelirlerin bir kalkınma kaynağı olarak kullanılması yönünde gerekli adımları atamamıştır.

- Kırılgan EAGÜ'lerde ise yardımlar ortalama %45'le en büyük sermaye girişini oluşturmaktadır. Tuvalu, Solomon Adaları, Afganistan, Liberya, Sao Tome ve Principe, Kiribati ve Burundi'ye sağlanan yardımlar GSMH'nin %20 ile %56 arasında bir oranı teşkil etmektedir. Yardımın azalması ve doğrudan yabancı yatırımın kısıtlı olması, bu ülkelerin başka gelir kaynakları oluşturmasını daha da önemli kılmıştır.

- Yerel gelirler, yardım bağımlılığından kurtulma ve kalkınmanın sağlanabilmesi için en sürdürülebilir kaynak olarak addedilmektedir. Bunun için işleyen bir vergi sistemi kurulması önem arzetmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde vergiler GSYH'nın %17'sini teşkil ederken, OECD ülkelerinde bu oran %34'tür. Kırılgan ülkelerde ise bu oran ortalama %14'tür. Bosna Hersek ve Kenya, Binyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirlenen %20 hedefini tutturmayı başarabilmiştir. Afganistan, Pakistan, Etyopya için bu oran %10'un altındadır.

- Donör ülkeler yerel gelirlerin toplanmasının önemine Monterrey, Busan, G8 ve G20 toplantıları çerçevesinde vurgu yapmıştır. Ancak, buna rağmen kalkınma yardımlarının sadece %0,07'si yerel vergi sistemlerinin kurulmasına yöneliktir. Kalkınma yardımlarının vergi sistemlerinin güçlendirilmesine yönlendirilmesi devlet inşasına, barışa, hükümetlerin güvenilirliğine ve vatandaşlarına bağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Zafer Günü tatili
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı