Uluslararası Ulaştırma Forumu ve Türkiye, 25.7.2014

Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) öncülü Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK), Ulaştırma Bakanları’na özellikle kara ulaştırması alanında izlenen politikalarda işbirliği yapma olanağı sağlamak ve bir istişare forumu oluşturulmak amacıyla, 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel’de imzalanan bir sözleşme ile kurulmuştur.

UBAK Kurucu Sözleşmesi’ne göre Örgüt’ün temel amaçları ve işlevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Avrupa’da, ekonomik ve teknik bakımdan etkin, entegre bir ulaştırma sistemi kurmak, ulaştırma sistemini en yüksek güvenlik ve çevre standartlarına uygun hale getirmek, sistemin sosyal boyutunu tam anlamıyla dikkate almak ve AB ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri arasında bir köprü oluşturmak.

UBAK, üye ülkelerin ulaştırma sektöründeki uzmanlarının bir araya geldiği, önemli sayılabilecek bilgi akışına ve birikimine sahip bir Sekretaryanın, gerektiğinde yatay analitik çalışmalar yaparak, üye ülkelerin ulusal uzmanları ile ortaklaşa bilgi ve karar/direktif önerileri ürettikleri, standartlar belirledikleri uygulamalı bir “think-tank” kurumu olarak işlev görmüştür. UBAK, üye ülkeler tarafından, ulaştırma sektörüyle ilgili olarak gündemine getirilen konularda veya bu alanda ön plana çıkan hususlarda yaptığı analitik incelemeler doğrultusunda üye ülkelere tavsiyelerde bulunmuştur.

17-18 Mayıs 2006 tarihlerinde Dublin’de yapılan Bakanlar Konseyi toplantısında, UBAK’ın bir “Uluslararası Ulaştırma Forumu”na (International Transport Forum-ITF) dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Böylelikle yapılanmanın ulaştırmayla ilgili küresel konularda daha rahat faaliyet gösterebilmesi ve Avrupalı olmayan ülkelerin katılımına daha fazla açık hale gelmesi hedeflenmiştir.

Daha önce ağırlıklı olarak kara taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bu hükümetlerarası örgütün yeni yapısında, Ulaştırma Bakanları ile hükümet-dışı sektör paydaşları, endüstri ve araştırma kuruluşlarının, her yıl düzenlenecek olan Forum aracılığıyla, ulaştırma ile ilintili küresel ve stratejik önemi haiz konular üzerinde görüş alışverişinde bulunabilmeleri öngörülmüştür. Yeni düzenlemede Sekretaryanın yeri ve yapısı korunmakla birlikte Forumun daimi toplanma yeri Almanya’nın Leipzig şehri olarak belirlenmiştir.

30 Mayıs 2007 tarihinde Sofya'da gerçekleştirilen UBAK Bakanlar Toplantısı’nın ardından ITF resmen faaliyete girmiştir. İlk Forum Toplantısı Finlandiya’nın Dönem Başkanlığında 28-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında “Ulaştırma ve Enerji: İklim Değişikliği ile Mücadele” temasıyla Leipzig’de gerçekleştirilmiştir.

Forum’un ikinci toplantısı ülkemizin Dönem Başkanlığında “Küresel Ekonomi için Ulaştırma: Sıkıntılı Dönemde Sorunlar ve Fırsatlar” (Transport for a Global Economy: Challenges and Opportunities in the Downturn) temasıyla 26-29 Mayıs 2009 tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise Kanada’nın Dönem Başkanlığında “Ulaştırma ve Yenilik:Potansiyeli Açığa Çıkartmak”(Transport and Innovation: Unleashing the Potential) temasıyla 26-28 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Dördüncü Forum toplantısı “Ulaştırma ve Toplum”(Transport and Society) teması ile İspanya’nın Dönem Başkanlığında 25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde, beşinci toplantı, “Hatasız Ulaştırma: Bağlantıların Sağlanması” (Seamless Transport: Making Connections) temasıyla Japonya’nın Dönem Başkanlığında 2-4 Mayıs 2012 tarihlerinde, altıncı Forum ise “Ulaştırmanın Finansmanı” (Funding Transport) teması ile Norveç’in Dönem Başkanlığında 22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Forum’ın yedinci toplantısı “Değişen Dünya için Ulaştırma” (Transport for a ChangingWorld) temasıylaFransa’nın Dönem Başkanlığında 21-23 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Esas görev alanı çok taraflı geçiş belgeleri konusunda planlama yapıp karar vermek olan UBAK’ın alt birimlerinden Kara Ulaştırma Çalışma Grubu ITF yapısı içinde mevcudiyetini korumuştur.

ITF’in çalışmaları Ulaştırma Bakanlığımız tarafından koordine edilmektedir. “İntermodal taşımacılık: Sürdürülebilir bir seçenek:Türkiye İncelemesi” (Intermodal Transport: A Sustainable Option: National Peer Review Turkey ) başlıklı ülke incelememiz 2009 yılı Nisan ayında yayınlanmıştır

Temel Yayınlar

· Transport Outlook

· Forum Highlights

· Round Tables

· Statistics

· National Peer Reviews

Web Sitesi : http://www.internationaltransportforum.org/


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Zafer Günü tatili
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı