Uluslararası Enerji Ajansı 2013 Bakanlar Toplantısı, 25.7.2014

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) Bakanlar düzeyindeki Yönetim Kurulu toplantıları, Ajans’ın kuruluşundan bu yana, her iki yılda bir Paris’te düzenlenmektedir. Ajans’ın kırkıncı kuruluş yıldönümüne girerken, 19-20 Kasım 2013 tarihlerinde Paris’te düzenlenen Bakanlar Toplantısına ilk defa ülkemiz başkanlık etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın başkanlığında düzenlenen “Yarının Enerjisi için Küresel Sinerji” (Global Synergy for Tomorrow’s Energy)temalı toplantıya 28 üye ülkenin yanısıra resmi olarak Ajansın 2014 yılında 29. üyesi olması öngörülen Estonya, Avrupa Birliği ve işbirliğinde “Ortak” ülkeler Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ayrıca katılım adayı Şili iştirak etmiştir. Öte yandan, toplantının açılış oturumuna dünyada enerji sektörünün önde gelen şirketlerinin temsilcileri (CEO’ları) katılmışlardır.

Katılım ülkesi Estonya toplantıya Yönetim Kurulu üyesi olarak iştirak etmiş, Estonya’nın UEA Kurucu anlaşmasına katılımı hakkında belgeyi UEA’ya tevdi etmesiyle Ajans’ın 29. üyes olacağı açıklanmıştır (Estonya, 9 Mayıs 2014 itibariyle Ajans’ın 29. üyesi olmuştur).

Ülkemizin ilk defa UEA Bakanlar Toplantısına Başkanlık etmesinin UEA'nın 40ncı yılına denk gelmesi bu toplantıyı ülkemiz için daha anlamlı kılmıştır.

Dünyanın ve Türkiye'nin son 40 yılda kaydettiği gelişmeler ve değişim ışığında, Türkiye'nin Başkanlığında yapılan bu toplantı UEA'nın bir nevi geleceğe bakış oturumu olarak yorumlanabilir. Enerjinin küresel gündemdeki yeri, ülkelerin ve toplumların kalkınma süreçlerinde ve ekonomilerin idame ettirilmesindeki rolü, fosil yakıtlara bağımlılık, yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkileri, jeostratejik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkileri, enerji haritasında meydana gelen kaymalar ve Türkiye'nin bu resimdeki yeri bu toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.

ETKB Sayın Yıldız açılış konuşmasında bu hususlara değinmiş, neticede toplantıdan örgütün önümüzdeki iki yıllık gündemine yön verecek somut sonuçlar çıkarılması sağlanmıştır. Ajansın yakın dönemdeki stratejisine işaret eden toplantı sonuçları “Başkanlık Özeti”nde derlenmiştir.

ETKB Sayın Yıldız, iklim değişikliğinin tüm insanlığı tehdit eden ve etkin bir uluslararası işbirliğiyle dayanışmayı gerektiren bir küresel sorun olduğunu, bu nedenle Bakanlar Toplantısı vesilesiyle ilk kez bir bildiri yayınlanacak olmasının toplantıyı daha başarılı kılacağını belirtmiştir.

Toplantıda, değişmekte olan küresel enerji haritası çerçevesinde, Ajans’ın “Ortak” ülkelerle tesis etmeyi öngördüğü “Ortaklık”girişimi kapsamında,UEA ile Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika arasında bir “Ortak Bildiri” kabul edilmiştir. Ajans’ın bu ülkelerle yürütmekte olduğu işbirliklerine yönelik ikili Ortak Açıklama ve Çalışma Programları yenilenmiştir.

UEA Bakanları toplantıda ayrıca, iklim değişikliği ve enerji sektörü arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, daha temiz bir enerji geleceği için gerekli politika ve temiz enerji teknolojilerinin desteklenmesini vurguladıkları bir “İklim Bildirisi”ni kabul etmişlerdir.


İlgili Dosyalar

00554.JPG

00552.JPG

00108.JPG

00260.JPG

00264.JPG

00301.JPG

group_photo.jpg

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Zafer Günü tatili
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı