OECD Hakkında Genel Bilgiler, 21.3.2019

OECD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın oluşturdukları Marshall Planı’nın eşgüdümünü sağlamak amacıyla 1948 yılında oluşturulan OEEC’nin (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) ardılıdır.

Örgüt, NATO’nun ekonomik açıdan tamamlayıcısı olarak kurulan OEEC’den görevi 1961’de devralmış ve ülkemizin de yer aldığı yirmi ülke tarafından kurulmuştur. Benzer düşünce tarzına sahip (likeminded) demokrasiyle yönetilen ülkelerden oluşan OECD’nin amacı, üye ülke Hükümetlerine mali istikrarı korumada destek olmak; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve yüksek yaşam standartlarını sağlamada yardım etmek; dünya ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Örgüt, Dünya ekonomisinin %45’ini oluşturan, resmi kalkınma yardımlarının %90’ını sağlayan uluslararası ekonominin güçlü aktörlerinden oluşmaktadır. G7 ülkelerinin tümü OECD üyesi olup, Örgüt içinde ağırlığı bulunan ülkeler grubunu oluşturmaktadır. Diğer öne çıkan gruplar, AB grubu (G7 ve Latin grubu dışında kalan küçük ve orta AB ülkeleri) ve Asya grubudur. Halihazırda OECD’de 37 üye ülke bulunmaktadır.

OECD’nin ana çalışma alanları kalkınma ve ekonomik reformlar olmakla birlikte, Örgüt’ün çalışma alanları zaman içinde çeşitlilik kazanmış; OECD, eğitim, nüfusun yaşlanması, emeklilik ve sigorta sistemleri, istihdam, göç, sağlık, çevre ve enerji, iklim değişikliği, düşük karbonlu ekonomilere geçiş, sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma yardımları gibi pek çok konuda, “standart belirleyici” bir kuruluşa dönüşmüştür.

OECD’nin derlediği veriler, kanıta dayalı (evidence based) yaptığı analizler ve çalışmalar hem üye ülkeler hem de Örgüt’e üye olmayan ülkeler için önemli referans kaynağı teşkil etmektedir. OECD’nin geliştirdiği kodlar, ilkeler ve tavsiyelerin hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Örgüt’ün en büyük gücü, ekonominin çeşitli alanlarında geliştirdiği ilkelerin, üyelerin tamamı tarafından konsensüsle kabul edilmeleri ve uygulanmalarından kaynaklanmaktadır.

Genel Sekreterlik görevini 2006 yılından bu yana Angel Gurria (Meksika) yürütmektedir. İki dönem Örgüt’ün Genel Sekreterliğini yürüten Gurria 2015 yılında, üçüncü dönem için (2016-2021) tekrar bu göreve seçilmiştir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
14.7.2020 14.7.2020 Milli Bayram
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 1.1.2021 Noel ve Yeni Yıl Tatili