Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee-DAC) ve Türkiye, 21.3.2019

DAC, Marshall Planı kapsamındaki kalkınma yardımlarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla, uluslararası kalkınmada önde gelen donör ülkelerin bir araya geldiği ve kalkınma politikalarının eşgüdümü, finansmanı, etkinliği, izlenmesi ve standartlarının belirlenmesi konularını ele almak üzere OECD’den bir yıl önce 1960 yılında kurulmuştur. DAC üyeleri günümüzde halen küresel resmi kalkınma yardımlarının (ODA/official development assistance-ODA) raporlanan kısmının %90’ından fazlasını gerçekleştirmektedir.

DAC, kalkınma işbirliği alanında donör ülke profilinde yaşanan değişim ışığında, bir yeniden yapılanma süreci geçirmektedir. DAC reformuna yönelik 2017 yılındaki çalışmalar 2018’de devam etmiştir. Bu kapsamda, Kıdemli Memurlar Toplantısında (SLM, Haziran 2017) ve Yüksek Düzeyli Toplantı’da (HLM, Ekim 2017) kabul edilen yönerge ışığında, DAC dışı aktörlerle işbirliği ve kalkınmada farklı yaklaşımlardan faydalanılması amacıyla, Çin, Körfez ülkeleri, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) gibi yükselen bölge ve donörlerle daha yakın ve güçlü işbirliği geliştirmeye yönelik adımlar atılmıştır.

Ayrıca, kalkınmanın finansmanı bağlamında, resmi kalkınma yardımını (ODA) tamamlayıcı yeni finansman mekanizmaları (TOSSD, harmanlanmış finans, özel sektör, hayırseverlik gibi) üzerinde durulmuştur.

Ülkemiz, ODA’nın gayrisafi milli hâsılaya oranı (ODA/GNI) konusunda BM tarafından belirlenen ve 2017 yılında açıklanan 2016 verileriyle ilk defa yakaladığı %0,7 hedefini 2017 verileriyle yine gerçekleştirmiştir. Ülkemizin 2017 yılında sağladığı ODA tutarı, DAC’a bildirilen geçici verilere göre %40,4 artışla 8,143 milyar dolar ve ODA/GNI bakımından %0,95 iken, TİKA’nın revize ettiği güncel verilere göre esasında 8,570 milyar dolarla ODA/GNI olarak %1,01’e tekabül etmektedir. Ülkemiz, DAC üyeleriyle (30 ülke) ODA miktarı bakımından kıyaslandığında, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa'nın arkasından gelerek 25 DAC üyesini geride bırakmaktadır. Ülkemiz, ODA/GNI oranı bakımından karşılaştırıldığında ise, İsveç, Lüksemburg ve Norveç'in ardından gelerek 27 DAC üyesini geride bırakmaktadır.

Türkiye, aynı zamanda Avrupa bölgesinden en çok ODA alan ülkedir (tüm ODA’nın %44’ü). Ülkemize 2015 yılında 2,15 milyar dolar, 2016 yılında 3,61 milyar dolar ODA sağlanmışken, 2017 yılında 3,14 milyar dolar ODA verilmiştir. 2016-2017 dönemi verilerine göre ülkemize en çok ODA, 2,96 milyar dolar ile AB’den gelmiştir. Bu yardımların %33’ü insani yardım amaçlıdır. Türkiye, DAC üyelerinin 2016-2017 döneminde en çok ODA verdiği ülkelere bakıldığında, AB, Avusturya, Yunanistan, İtalya ve Macaristan’ınen çok ODA verdiği; Fransave İspanya’nın ikinci; Belçika ve Hollanda’nın üçüncü; Polonya ve Slovenya'nın dördüncü; Almanya'nın beşinci en çok ODA ülkedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
14.7.2020 14.7.2020 Milli Bayram
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 1.1.2021 Noel ve Yeni Yıl Tatili