Türkiye Cumhuriyeti

OECD Daimi Temsilciliği

Daimi Temsilcilik Tarihi ve Önceki Daimi Temsilcilerimiz

OECD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı yeniden imar etmek amacıyla yapılan yardımların eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşturulan  Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (OEEC) görevini tamamlaması ertesinde, 14 Aralık 1960 tarihinde Paris’te imzalanan bir Konvansiyon (Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development) ile kurulmuştur.

Daimi Temsilciliğimiz 1961 yılından önce OEEC nezdinde, daha sonra 1961’den itibaren de OECD nezdinde faaliyet göstermektedir.

Daimi Temsilciliğimiz 1982 yılından bu yana “9, rue Alfred Dehodencq 75016 Paris” adresindeki kançılarya binasında faaliyet göstermektedir.

Daimi Temsilciliğimiz kadrosu Dışişleri Bakanlığı dışında Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı personelinden oluşmaktadır.


 
Mehmet Ali Tiney
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1952-01.01.1961
Prof. Aziz Köklü
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1961-01.01.1962
Münir Mostar
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1962-01.01.1964
Cahit Kayra
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1965-01.01.1968
Metin Kızılkaya
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1968-01.01.1970
Kamuran Gürün
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1970-01.01.1972
Memduh Aytür
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1972-01.01.1981
Pertev Subaşı
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1981-01.01.1983
Tanşuğ Bleda
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1983-01.01.1988
Mustafa Aşula
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1988-01.01.1990
Temel İskit
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1990-01.01.1994
Prof. Dr. Orhan Güvenen
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1994-01.01.1997
Dr. Akın Alptuna
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.1997-01.01.2000
Uluç Özülker
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.2000-01.01.2002
Sencer Özsoy
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.01.2002-01.01.2006
Ahmet Kamil Erozan
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.12.2006-01.11.2011
Kadri Ecvet Tezcan
Büyükelçi, Daimi Temsilci
05.01.2012-15.11.2013
Mithat Rende
Büyükelçi, Daimi Temsilci
12.11.2013-01.03.2016