Türkiye Cumhuriyeti

OECD Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Türkiye’nin 2013 yılı Resmi Kalkınma Yardımları, 25.07.2014

Türkiye’nin 2013 yılı Resmi Kalkınma Yardımları

Türkiye’nin 2013 yılı resmi kalkınma yardımları 3 milyar 276 milyon dolar olarak hesaplanmış olup, geçen seneye göre % 30’luk bir artış kaydedilmiştir. 2013 yılında ülkemizin resmi kalkınma yardımlarının GSMH’ye oranı % 0,42 olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası donör toplumunun aktif bir üyesi olan Türkiye çevrenin korunması, hastalıklarla, yoksullukla ve açlıkla mücadele, herkes için eğitim, çocuk ölüm oranlarının azaltılması gibi küresel sorumluluklarının bilincindedir. Bunun için Türkiye, geniş coğrafyayı kapsayan birçok proje ve faaliyet yürütmektedir. 

Bu çerçevede, ülkemizin kalkınma yardımlarından en fazla yararlanan ülkeler Orta Doğu, Afrika, Güney ve Orta Asya ile Balkanlar’da yer alanlar olmuştur. Buna ilaveten, Türkiye çok taraflı donörlerle işbirliğini mali katkılarla ve ortak proje ve faaliyetler gerçekleştirerek sürdürmektedir. Ülkemiz, uluslararası kuruluşlara 144 milyon Dolar mali katkı sağlamıştır. Diğer yandan Suriye’de devam eden insani kriz nedeniyle ülkemizin sağladığı insani yardım artmaya devam etmiştir. Bir önceki yıla göre ikiye katlanan bu miktar 2013 yılında 1,6 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir. Ülkemizin En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) sağladığı resmi kalkınma yardımlarının da altı çizilmelidir. Ülkemiz 2013 yılında EAGÜ’lere 281 milyon Dolar yardım sağlamıştır. Bu ülkeler arasında en çok yardım verilenler sırasıyla Somali, Afganistan, Myanmar ve Yemen olmuştur.