Türkiye Cumhuriyeti

OECD Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

OECD Forumu ve Bakanlar Toplantısı, 30.07.2014

                       OECD FORUMU VE BAKANLAR TOPLANTISI

  (5-7 MAYIS, PARIS)

OECD Forumu ve Bakanlar Konseyi 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilmiştir.  Hafta boyunca yapılan etkinliklere Hükümet Temsilcileri, iş çevreleri ve sivil toplum örgütlerinden yetkililer katılmışlardır. Ülkemiz Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan başkanlığında bir heyetle temsil edilmiştir.

5-6 Mayıs günleri gerçekleştirilen OECD Forumu çerçevesinde yapılan oturumlarda  kapsayıcı büyüme, istihdam, hükümetlere ve kurumlara güven, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet eşitliği, yeşil büyüme, inovasyon konuları tartışılmış, Forum’un açılış konuşmasını Japonya Başbakanı Şinzo Abe yapmıştır.  

Abe’nin konuşmasından sonra OECD’nin Güneydoğu Asya Programı’nın açılışı yapılmıştır. OECD, bir süredir, küresel refahın Asya’ya kaymakta olduğunu, bu bölgedeki büyümenin yavaşlaması ve talep düşüşünün de OECD ülkelerinin karşılaştıkları krizden çıkmayı zorlaştırdığını vurgulamaktadır. Güneydoğu Asya Programı vasıtasıyla bu bölgeyle her alanda ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Programın başlatılması vesilesiyle yapılan törene, Myanmar, Laos, Kamboçya gibi ASEAN ülkelerinden Bakan düzeyinde katılım sağlanmıştır.

 

 

Geleneksel olarak her yıl Bakanlar Konseyi öncesinde kamuoyuyla paylaşılan OECD Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumuyla Bakanlar Konseyi Toplantısı başlamıştır. Raporun açıklanmasından sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile Japonya Ekonomi ve Maliye Bakanı

Fumio Kişida'nın da konuşmacı olarak iştirak ettikleri bir panel düzenlenmiştir. 

 

6-7 Mayıs günleri yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın bu yılki ana teması “Dayanıklı Ekonomiler ve Kapsayıcı Toplumlar” (Resilient Economies and Inclusive Societies) olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Ekonomik Sınamalara Yeni Yaklaşımlar (New Approaches to Economic Challenges-NAEC), Dayanıklı Ekonomiler, Kalkınma ve Küresel Değer Zincirleri konularında hazırlanan çalışmalar Bakanlar tarafından ele alınmıştır.

Küresel krizin birçok ekonomide başta yüksek işsizlik olmak üzere yol açtığı çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlar, küresel krizden ders çıkartılması ve değişen dünya koşullarında mevcut ekonomik modeller ile sistemlerdeki sorunların gözden geçirilmesi ve yeni bir ekonomik yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda başlatılan NAEC projesi, büyük şoklara karşı dayanıklılığın geliştirilmesi için konjonktür karşıtı sürdürülebilir politikalara, kamu harcamalarının uygun şekilde kullanılmasına (işsizlik yardımları gibi), genişleme politikaları uygulanırken kamu borç düzeyinin düşürülmesine, uygun konsolidasyon araçlarının seçimine ve zamanlamasına dikkat çekmektedir.  

Rapor ayrıca, krizin sonuçlarının ve geleceğe yönelik risklerin tam olarak anlaşılabilmesi için uzun soluklu bir stratejiye ihtiyaç olduğunu, bu çerçevede artan eşitsizlikler, çevre sorunları, yaşlanma gibi konuların da ilerleyen yıllarda daha fazla dikkate alınması gerekeceğini belirtmektedir.    

Bu yıl Japonya’nın evsahipliğinde düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda ayrıca, Bakanlar Deklarasyonu (Ministerial Council Statement), Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi Deklarasyonu (Declaration on Automatic Exchange of Information in Tax Matters) ile “Kritik Risklere İlişkin Tavsiye Kararı (Recommendation of Council on Critical Risks)” ve İklim Değişikliği Bildirisi kabul edilmiştir.

 

Bakanlar Konseyi’nde kabul edilen belgelere ve toplantı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılması mümkündür:

http://www.oecd.org/mcm/