Türkiye Cumhuriyeti

OECD Daimi Temsilciliği

Konuşma Metinleri

OECD Genel Sekreterinin Konuşma Metinleri, 09.07.2010

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría'nın konuşma metinlerine aşağıdaki ilişimden ulaşabilirsiniz.

http://www.oecd.org/document/48/0,3343,en_21571361_44315115_45353264_1_1_1_1,00.html