Büyükelçinin Mesajı

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nin internet sitesine hoşgeldiniz. OECD’nin gündeminde yer alan konular ve Daimi Temsilciliğimizin bu bağlamda yaptığı çalışmalar hakkında sizlere bilgi vermek isterim.

OECD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için 1948 yılında oluşturulan OEEC’nin (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) ardından kurulmuş bir uluslararası örgüttür. OECD, 1961 yılında OEEC’nin görevini devralmış ve ülkemizin de yer aldığı yirmi ülke tarafından kurulmuştur. Daimi Temsilciliğimiz 1952-1961 yılları arasında OEEC nezdinde faaliyet göstermiş, 1961 yılından bu yana ise OECD nezdinde faaliyet göstermektedir. Daimi Temsilciliğimizde Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan uzman bürokratlar görev yapmaktadır.

OECD’nin amacı, sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam artışı ve yüksek yaşam standartlarının sağlanmasında ve mali istikrarın korunmasında hükümetleri desteklemektir. Örgüt bu bağlamda, üye ülkelere bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, ortak sorunlara çözüm üretebilecekleri, ulusal ve uluslararası alanda izledikleri politikalar arasında eşgüdüm yapabilecekleri bir platform sunmaktadır.

OECD’nin halihazırda 35 üyesi bulunmaktadır. OECD üye ülkeleri, küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık yarısını oluşturmakta ve resmi kalkınma yardımlarının %90’ını sağlamaktadır. Dünya ekonomik ağırlığının yön değiştirmesiyle, OECD de dışa açılmaya başlamıştır. Bu kapsamda Örgüt, üye olmayan ülkeler, yükselen ekonomiler, bölgesel örgütler ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğini arttırmaktadır.

OECD’nin çalışma alanı esasen kalkınma ve ekonomik reformları kapsamaktadır. Bunlara konulara doğrudan etki eden eğitim, nüfusun yaşlanması, göç, çevre, enerji, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, emeklilik ve sigorta sistemleri gibi alanlarda yapılan analiz ve değerlendirmeler gerek üye ülkeler gerek diğer ülkeler ve kuruluşlar için önemli bir veri ve referans kaynağı oluşturmaktadır. OECD’nin çalışmaları, sayısı 250’yi aşan komite, çalışma grubu, uzmanlar grubu gibi resmi ve gayriresmi kuruluşlar kapsamında yürütülmektedir.

Son on yıl içerisinde giderek hızlanan iki trend OECD’nin uluslararası alandaki önemini arttırmaktadır. OECD bir yandan bir düşünce kuruluşundan bir uygulama kuruluşuna dönüşürken, aynı süreç içerisinde bir “Zenginler Klubü”nden etkili bir “Küresel Kamu Kuruluşu”na dönüşmektedir. Bu iki trend, ülkemizin G20 dönem başkanlığı sırasında, özellikle çevre ve vergi alanlarında, OECD’nin rolünü uluslararası platformda kaydadeğer ölçüde arttırmıştır.

Türkiye, OECD’nin çalışmalarını Daimi Temsilciliğimiz vasıtasıyla etkin bir şekilde takip etmektedir. Bu bağlamda, kurum ve kuruluşlarımızdan OECD’nin çalışmalarına katılım giderek artmaktadır.

Ülkemizin OECD ile ilgili faaliyetleri hakkında olabilecek soru, yorum, görüş ve önerilerinizi (tr-delegation.oecd@mfa.gov.tr) adresine iletebilirsiniz.

Şahsım ve Daimi Temsilciliğimiz mensupları adına en iyi dileklerimi sunarım.

Erdem BAŞÇI

Büyükelçi

Daimi Temsilci


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
14.7.2020 14.7.2020 Milli Bayram
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 1.1.2021 Noel ve Yeni Yıl Tatili